Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Στάση και Στάθμευση

Τι ορίζεται σαν Στάση;

Η προσωρινή ακινητοποίηση ενός οχήματος στο δρόμο θεωρείται στάση. Για παράδειγμα ως στάση ορίζεται αν ένα όχημα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες του, για να φορτωθεί ή να ξεφορτωθεί κλπ. Όσο το όχημα βρίσκεται σε στάση

Στάση είναι η προσωρινή ακινητοποίηση ενός οχήματος στο δρόμο. Πχ Να επιβιβάσετε τους επιβάτες. Η να φορτώσετε η να ξεφορτώσετε το όχημα σας. Κατά τη διάρκεια της στάσης ο οδηγός οφείλει να παραμένει στο τιμόνι η κοντά στο όχημα, ώστε να μπορεί να το μετακινήσει αμέσως αν εμποδίζει.

Τι ορίζεται σαν Στάθμευση;

Στάθμευση θεωρείται όταν ένα όχημα είναι ακινητοποιημένο στο δρόμο ή εκατέρωθεν του. Δεν έχει σημασία αν είναι διάρκειας λίγων λεπτών, αν δεν μπορεί το όχημα να μετακινηθεί άμεσα, τότε θεωρείται στάθμευση.

Γενικοί κανονισμοί

  • Αν ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης, επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στα δεξιά.
  • Αν ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης, επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση και στις δύο πλευρές.
  • Σε περίπτωση που βρισκόμαστε εκτός κατοικημένης περιοχής ή σε περιπτώσεις που ο φωτισμός σε κατοικημένη περιοχή είναι ανεπαρκής, ανάβουμε τα φώτα στάθμευσης ή τα φώτα θέσης (μικρή σκάλα).

Απογορεύσεις Στάσης και Στάθμευσης

Σε ορισμένα σημεία και περιπτώσεις, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με τη δεύτερη στήλη να δείχνει την απόσταση που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε μέτρα.

Από διασταυρώσεις από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος 10
Από φωτεινούς σηματοδότες 20
Από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων 12
Από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOΡ) 12
Από διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών. 5
Πριν και μετά από πυροσβεστικό σημεία. 5
Πριν και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις. 15
Από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών 5