Σχολές Οδηγών Ίκαρος

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Οι πρόσθετες πινακίδες συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

1) Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα (πχ. στην πινακίδα επικίνδυνη καμπύλη αν προσθέσουμε την φουρκέτα γίνεται σαφέστερο το μέγεθος του κινδύνου)

2) Να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα (πχ. στην πινακίδα συνεχείς στροφές αν προσθέσουμε την πινακίδα 1 Χιλιόμετρο μας μεταφέρει την πληροφορία ότι οι συνεχείς στροφές θα συνεχιστούν για τα επόμενα 1000 μέτρα.

Παρακάτω ακολουθούν τα δύο παραδείγματα (πινακίδα 1 και 2).

 

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 0

 

 

οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών κατηγοριών (Κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές).

 

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 2

(1) Υπόμνηση ισχύος που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας 1 εκτείνεται επί…. (5 μέτρα)  (2) Τέλος ισχύος πινακίδας (παράδειγμα πινακίδα 1) που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί… (πχ. 10 μέτρα) από την θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση τους βέλους  (3) Αρχή ισχύος πινακίδας (παράδειγμα πινακίδα 1) που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί… (πχ. 10 μέτρα) από την θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση τους βέλους (4) Αρχή ισχύος πινακίδας που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα  (5) Τέλος ισχύος πινακίδας που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα  (6) Επανάληψη ισχύος πινακίδας που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 3

(1) Πρτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (πχ. α-δ)  (2) Πρτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής όπως φαίνεται στο σχήμα (πχ. α-β)  (3) Πρτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής όπως φαίνεται στο σχήμα (πχ. α-γ) (4) Πρτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής όπως φαίνεται στο σχήμα (πχ. α-β)  (5) Πρτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Υ (πχ. α-γ)  (6)  Πρτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής ανάποδο Υ (πχ. α-β)

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 4

(1) Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά  (2) Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά  (3) Ανακάπτων ελιγμός αριστερά (4) Ανακάπτων ελιγμός δεξιά

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 5

(1) Επιτρέπεται μόνο για τα οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια  (2) Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια  (3) Πάγος (4) Βροχή

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 6

(1) Επιτρέπεται μόνο για Ζωήλατο όχημα  (2) Επιτρέπεται μόνο για Χειράμαξα   (3) Επιτρέπεται μόνο για Ποδήλατο (4) Επιτρέπεται μόνο για Μοτοποδήλατο (5) Επιτρέπεται μόνο για Μοτοσυκλέτα  (6) Επιτρέπεται μόνο για Επιβατικό όχημα

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 7

(1) Επιτρέπεται μόνο για Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα  (2) Επιτρέπεται μόνο για Αγροτικό μηχάνημα  (3) Επιτρέπεται μόνο για Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ (4) Επιτρέπεται μόνο για Φορτηγό αυτοκίνητο  (5) Επιτρέπεται μόνο για Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ)  (6) Επιτρέπεται μόνο για Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα

 

 

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - Πρόσθετες πινακίδες 9

(1) Επιτρέπεται μόνο για όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες  (2) Εξαιρείται (από ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο  (3) Επιτρέπεται μόνο για τα ταξί (4) Εξαιρούνται μόνο τα ταξί