Σχολές Οδηγών Ίκαρος

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα σήματα του ΚΟΚ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν σχεδόν όλα τριγωνικό σχήμα με κόκκινο πλαίσιο και εσωτερικό κίτρινο υπόβαθρο (στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι λευκό).

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την οδική ασφάλεια δεδομένου ότι έχουν σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών για κάποιον κίνδυνο, που θα συναντήσουν στη συνέχεια της πορείας τους (πχ. επικίνδυνη καμπύλη, σχολείο, σιδηροδρομική διάβαση κλπ.)
Η συμμόρφωση του οδηγού προς τα μηνύματα των πινακίδων αυτών κάνοντας τους κατάλληλους χειρισμούς (πχ. μείωση ταχύτητας) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ασφαλή πορεία.
Ας δούμε αναλυτικά τα σήματα του ΚΟΚ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία…

 

 

  σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 1
Επικίνδυνη αριστερή στροφή Επικίνδυνη δεξιά στροφή Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα) Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα)

 

 

σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 2

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και από τις δύο πλευρές Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στη δεξιά πλευρά Κινητή γέφυρα Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.
σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 3

Επικίνδυνα υπεριψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού Επικίνδυνο κάθετο ρεόθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού Ολισθηρό οδόστρωμα Επικίνδυνη εκτίναξη χαλικιών (ασύνδετο αμμοχάλικο) Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα Κίνδυνος λόγο διάβασης πεζών
σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 4

Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ.) Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων Κίνδυνος από διέλευση αγρίων ζώων Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό Προσοχή κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση
σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 5

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης προσγειουμένων ή απογειουμένων αεροσκαφών Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατέυθυνση του ανεμουρίου) Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες) Προσοχή διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα
σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 6

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επι της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επι της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επι της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, οι επι της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα
σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 8

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων η κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν προσέγγιση σ΄ αυτές Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά
σηματα κοκ - Όλα τα σήματα του ΚΟΚ - πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 9
Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση Σήραγγα Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα. Κίνδυνος λόγω ομίχλης