Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Όρια Ταχύτητας

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα ανώτατα όρια ταχύτητας ανά κατηγορία οχήματος και της τυπολογίας του δρόμου που κινείται το όχημα. Τα παρακάτω ισχύουν μόνο στην περίπτωση που δεν επισημαίνονται διαφορετικά όρια ταχύτητας από τις ειδικές πινακίδες στο συγκεκριμένο δρόμο.

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αυτοκινητόδρομος Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας Άλλο Οδικό δίκτυο
Επιβατικά αυτοκίνητα 130 110 90 50
Επιβατικά με ελαφρό ρυμουλκούμενο 100 90 80 50
Επιβατικά με ρυμουλκούμενο 90 80 80 50
Λεωφορεία 100 90 80 50
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 80 80 50
Αρθρωτά λεωφορεία 70 70 70 50
Διώροφα λεωφορεία 80 80 70 50
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 80 60 50
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπομένου μεγίστου βάρους μέχρι 3.500 kg. 100 90 80 50
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπομένου μεγίστου βάρους μέχρι 3.500 kg. με ελαφρύ ρυμουλκούμενο 85 85 80 50
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπομένου μεγίστου βάρους μέχρι 3.500 kg. με ρυμουλκούμενο 80 80 70 50
Φορτηγά αυτοκίνητα μεγίστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 kg. 85 80 80 50
Φορτηγά αυτοκίνητα μεγίστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 kg. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 70 70 50
Συνδυασμός φορτηγών 80 70 70 50
Μοτοσυκλέτες πάνω απο 125 cc 130 110 90 50
Μοτοσυκλέτες μέχρι 125 cc 80 80 70 50
Μοτοσυκλέτες με καλάθι 70 70 60 50
Μοτοποδήλατα 40 40 40 40
Αγροτικά μηχανήματα 40 40 40 40
Μηχανήματα έργων 40 40 40 40