Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Άδεια οδήγησης ΑΜ

Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας ΑΜ

Η κατηγορία ΑΜ είναι η ποιο μικρή κατηγορία στα διπλώματα οδήγησης όσο αφορά τις μοτοσικλέτες. Είναι γνωστά ως μοτοποδήλατα η ως πενηντάρια. Είναι το πρώτο δίπλωμα συνήθως λόγο ηλικίας. Είναι οικονομικό μέσο λόγο φτηνού κόστους αγοράς όσο και συντήρησης. Και αρκετά οικολογικό λόγο χαμηλής κατανάλωσης. Ένα καλό ξεκίνημα δηλαδή για ένα νέο οδηγό. Και γιαυτό θέλει προσοχή γιατί είναι η βάση για την οδηγική συμπεριφορά που αφορά αυτόν και τους γύρο του. Εδώ στην σχολή οδηγών Ίκαρος θα σας δώσουμε σωστές βάσεις για αυτό το ξεκίνημα.    

peugeot-speedfight-3-darkside-04    peugeot-vogue-50-1

 

Ποιο συγκεκριμένα όπως ορίζει το υπουργείο την κατηγορία

Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm3 η με ισχύ έως 4kw για ηλεκτρικό κινητήρα.
Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 4kw για ηλεκτρικό κινητήρα
Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h,μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλινδρισμού έως 50cm3 η με ισχύ έως 4 kw για ηλεκτρικό κινητήρα

Προϋποθέσεις υποψηφίου οδηγού

  • Να έχει την κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • Να μην έχει άλλη άδεια οδήγησης παρόμοιας κατηγορίας,ελληνική η κράτους μέλους ΕΕ
  • Να είναι τουλάχιστον 16 ετών
  • Να έχει τις ελάχιστες την έγκριση γιατρού(οφθαλμιάτρου,παθολόγου)
  • Να πετύχει στις εξετάσεις(θεωρητικές και πρακτικές)

Δικαιολογητικά υποψηφίου οδηγού σε αρχική έκδοση

Δικαιολογητικά υποψηφίου οδηγού σε επέκταση