Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Μοτοσικλέτες

 

a1 kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikarosa2 kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikarosa kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikaros

 Κατηγορίες διπλωμάτων Μοτοσικλέτας

Προϋποθέσεις

  • ΑΜ: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16° έτος της ηλικίας του
  • Α1: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του
  • Α2: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20° έτος της ηλικίας του
  • Α: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24° έτος της ηλικίας του

Εξαίρεση στα παραπάνω γίνεται όταν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος της Α2 κατηγορίας για δύο έτη. Τότε η απαιτούμενη ηλικία για το δίπλωμα Α κατηγορίας γίνεται το 22° έτος.

Διάρκεια Μαθημάτων

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διπλώματος άλλης κατηγορίας, η ελάχιστη διάρκεια μαθημάτων είναι:

  • Θεωρητικά μαθήματα: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. και 11 ώρες θεωρητικά μαθήματα μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά μαθήματα: 14 ώρες

Σε διαφορετική περίπτωση, όπου ο υποψήφιος έχει άλλο δίπλωμα οι ώρες διδασκαλίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Θεωρητικά μαθήματα: 11 ώρες (Θεωρητικά μαθήματα μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά μαθήματα: 14 ώρες

 

Ανανέωση διπλώματος χωρίς εξετάσεις

 

1)Σε περίπτωση που έχουμε δίπλωμα Α1 από 01/05/2002 μέχρι 18/01/2011 χωρίς κωδικό 72 τότε μπορούμε χωρίς εξετάσεις. (πρακτικές, θεωρητικές )να ανανεώσουμε σε μεγάλη κατηγορία Α

2) Σε περίπτωση που έχουμε δίπλωμα Α1 από 19/01/2011 έως 18/01/2013 τότε μπορείτε χωρείς εξετάσεις(πρακτικές ,θεωρητικές) να ανανεώσετε σε κατηγορία Α2

 

Για οποιαδήποτε απορία σας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!