Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Ιεραρχία

1)Τροχονόμος

d026

Α )χέρι τεταμένο ψηλά = σταματάνε όλοι

374511736

Β )χέρι τεταμένο δεξιά η αριστερά = στήθος πλάτη σταματώ παράλληλα περνώ

 

2)Φωτεινοί σηματοδότες

 

Α)Κόκκινο = σταματώ

Β)Πράσινο = περνώ

Γ)Πορτοκαλί = ετοιμάζομε για κόκκινο. Σταματώ αν μπορώ στο σωστό σημείο

Δ)Αναλαμπών = περνώ παραχωρώντας προτεραιότητα .

Ε)διπλά αναλαμπών πριν από φανάρια είναι για να σε προειδοποιήσουν για κόκκινο φανάρι

Ζ)κόκκινα αναλαμπών σε διάβαση τρένου σταματώ

 

3)Οι Πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) χωρίζονται σε 4 (κύριες) κατηγορίες:

  1. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)
  2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ)
  3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π)
  4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΠΡ)

1)Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

2)Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ-1 έως Ρ-77) επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ.

  • απαγόρευση στροφής
  • υποχρεωτική πορεία
  • όριο ταχύτητας

κλπ.).
Πληροφορούν δηλαδή, αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές και εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.

3)Οι Πληροφοριακές Πινακίδες (Π-1 έως Π-95) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για την διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ.).

 

4)Οι Πρόσθετες Πινακίδες (Πρ-1 έως Πρ-18β) συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

  • Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα.
  • Να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα.

Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).

 

Πινακίδες χαρακτηριστικά

 

1)Κόκκινες τρίγωνες

2)α)Στρογγυλές κόκκινες =απαγόρευσης β) Στρογγυλές μπλέ =υποχρέωσης γ)ξεχωριστά σχήματα = προτεραιότητας πχ στοπ, ανάποδο τρίγωνο , ρόμβος

3)τετράγωνες η ορθογώνιες

4)μικρές ασπρόμαυρες

 

4)Κατά κανόνα

 

Α)Ο ερχόμενος από δεξιά έχει προτεραιότητα

Β)Σε πλατείες αυτός που μπαίνει έχει προτεραιότητα

Γ)Δεξιά στροφή = την παίρνω κλειστά

Δ)Αριστερή στροφή = την παίρνω ανοιχτά

Ε)Σε ανηφόρα αυτός που ανεβαίνει έχει προτεραιότητα . Αν έχουμε οχήματα ποίο μεγάλης κατηγορίας έχουν αυτά πάντα προτεραιότητα ανεξάρτητα ποιο ανεβαίνει.

Ζ)Ο πεζός έχει πάντα δίκιο.

αρχείο λήψης (3)

 

Η)Μονή συνεχόμενη γραμμή = απαγορεύεται η προσπέραση

αρχείο λήψης (4)

Θ)Διακεκομμένη γραμμή = επιτρέπεται η προσπέραση

8027381834_ec256ef73e_b

Ι)Συνδυασμός και τον δύο = = επιτρέπεται η προσπέραση από το μέρος της διακεκομμένης

 

Αποστάσεις τοποθέτησης προειδοποιητικού τριγώνου

 

· Μέσα σε κατοικημένη περιοχή = 20 μ.

 

· Εκτός κατοικημένης περιοχής = 50 μ.

 

· Σε δρόμο ταχείας κυκλοϕορίας  ή αυτοκινητόδρομος = 100 μ.

 

· Σε κάθε περίπτωση πριν από στροϕές ή καμπύλες δρόμων