Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Δρόμοι

Κατηγορίες δρόμων

 

Στον δρόμο έχουμε 3 βασικές κατηγορίες δρόμων. Ανάλογα με που κινούμαστε προσαρμόζουμε την συμπεριφορά μας σε διάφορα θέματα. Όπως η ταχύτητα,τρόπος που εισερχόμαστε και εξερχόμαστε από τον δρόμο και που επιτρέπετε η στάθμευση. Και έχουμε και διαφορετική σήμανση.

 

Οι βασικές κατηγορίες είναι οι εξής

 

1)Εθνική οδός

  • αυτοκινητόδρομος
  • ταχείας κυκλοφορίας

2)Εκτός κατοικημένης περιοχής

3)Εντός κατοικημένης περιοχής 


Και χωρίζονται και ανάλογα με την κατεύθυνση

 

1)Μονής κατεύθυνσης

2)Διπλής κατεύθυνσης

(πάμε να δούμε ποιο συγκεκριμένα)

Εθνική Οδός

Η εθνική οδός είναι οι πιο μεγάλοι δρόμοι πού μπορούμε να συναντήσουμε .Έχουν μεγαλύτερα όρια ταχύτητας και τους προτιμάμε για ταξίδια λόγου ότι εκεί δεν συναντάμε φωτεινούς σηματοδότες ούτε διασταυρώσεις με σήμανση .Οπότε είναι πιο σύντομοι και πιο ασφαλείς για μεγάλες διαδρομές.

Τρόπος εισόδου

Στην εθνική οδό εισερχόμαστε μόνο από λωρίδα επιταχύνσεως. Αυτές οι λωρίδες μας βοηθάνε να μπούμε στον δρόμο χωρίς να ενοχλούμε την υπάρχον κυκλοφορία. Μας βάζουν σε δική μας λωρίδα. Σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα αυτοί που κινούνται μέσα στην εθνική οδό. Απαγορεύετε η στάθμευση στην λωρίδα επιταχύνσεως.

Τρόπος εξόδου

Από την εθνική οδό βγαίνουμε μόνο από λωρίδα επιβραδύνσεως. Σε αυτήν την λωρίδα εισερχόμαστε για να μειώσουμε ταχύτητα χωρίς να ενοχλούμε την υπάρχουσα κυκλοφορία. Απαγορεύετε να σταυρώσουμε σε λωρίδα επιβραδύνσεως.

Τρόπος σταθμεύσεως

Στην εθνική οδό σταθμεύουμε μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος επισημαίνετε με σήμανση. Χώρος για πάρκιν, δηλαδή συγκεκριμένους χώρους στάσης και στάθμευσης.

Λωρίδα εκτατής ανάγκης

Είναι η ΛΕΑ σε συντομία. Είναι η πιο δεξιά λωρίδα. Είναι μετά την μονή συνεχόμενη γραμμή.

Εκεί απαγορεύετε να οδηγάει. Ούτε η στάση και η στάθμευση επιτρέπετε. Σε αυτήν την λωρίδα πάμε μόνο σε περίπτωση βλάβης. Εκεί κινούνται τα οχήματα εκτατής ανάγκης όπως πυροσβεστική, εκαβ ,αστυνομία και η οδική βοήθεια.

Σήμανση

Στην εθνική οδό αλλάζει η σήμανση ανάλογα με το αν είμαστε σε αυτοκινητόδρομο η οδό ταχύτητας κυκλοφορίας. Στον αυτοκινητόδρομο θα δούμε πινακίδες με πράσινο φόντο ενώ στην ταχεία κυκλοφορίας με μπλε. Θα έχουμε σήμανση και για την είσοδο και για την έξοδο. Αλλά και για τους χώρους στάσης και σταθμεύσης, τα  όρια ταχύτητας αλλάζουν ανάλογα με το αν είμαστε σε αυτοκινητόδρομο η οδό ταχείας κυκλοφορίας αλλά και ανάλογα το όχημα που κινούμαστε.

Και μην ξεχνάμε όλα τα παραπάνω ισχύουν και στον αυτοκινητόδρομο και στην ταχεία κυκλοφορία. Απλά αλλάζουν τα όρια ταχύτητας. Πχ αυτοκινητόδρομος με 130 και ταχείας κυκλοφορίας με 110 για την Β κατηγορία και μότο άνω τον 125. Τα υπόλοιπα δείτε τον πίνακα πού έχουμε.

Το βοηθητικό τρίγωνο στα 100 μέτρα

Εκτός κατοικημένης περιοχής

Είναι ο δρόμος που ενώνει κατοικημένες περιοχές. Από πόλη σε πόλη ή από χωρίο σε χωριό

Σε αυτόν τον δρόμο θα βρούμε φωτεινούς σηματοδότες και σήμανση προτεραιότητας.

Η πιο δεξιά λωρίδα είναι το έρεισμα το οποίο επιτρέπετε η στάση ή η στάθμευση αλλά απαγορεύετε να οδηγούμε εκεί.

Τα όρια ταχύτητας είναι 90 km/h για Β κατηγορία και μότο άνω των 125 τα υπόλοιπα στον πίνακα αναλυτικά.

Το βοηθητικό τρίγωνο στα 50 μέτρα

Εντός κατοικημένης περιοχής

Είναι ο δρόμος μέσα σε κατοικημένες περιοχές είτε σε πόλη είτε σε χωριό. Τα όρια είναι τα χαμηλότερα και έχει περισσότερες διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες και με σήμανση.

Όταν εισερχόμαστε σε κατοικημένες περιοχές το βλέπουμε με την σήμανση και προσαρμόζουμε την ταχύτητα μας.

Τα όρια ταχύτητας είναι 50km/h και περιορίζετε ακόμα ποιο κάτω όταν συναντάμε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας που θα έχει ιδική σήμανση. Εκεί είναι 20 km/h

Τρόπος σταθμεύσεως

Σε κατοικημένες περιοχές τηρούμε τους γενικούς κανόνες στάσης και στάθμευσης. Θα τους δούμε στο κεφάλαιο που έχουμε. Και ανάλογα με το αν είναι μονής η διπλής κατεύθυνσης.

Το τρίγωνο το βάζουμε στα 20 μέτρα

Ανάλογα με την κατεύθυνση

Ο δρόμος μονής κατεύθυνσης

Είναι ο δρόμος που έχει μόνο μια κατεύθυνση. Ανεξάρτητα από πόσες λωρίδες έχει. Εκεί κάνουμε στάση η στάθμευση  δεξιά και αριστερά. Και όταν είναι να στρίψουμε αριστερά πάμε τέρμα αριστερά.

Ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης

Είναι ο δρόμος που έχει τουλάχιστον μια αντίθετη κατεύθυνση. Εκεί κάνουμε στάση η στάθμευση μόνο δεξιά. Όταν είναι να στρίψουμε αριστερά πάμε τόσο αριστερά όσο να μην πατάμε την λωρίδα που χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις.