Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Αποστάσεις ασφαλείας

 

Όταν οδηγούμε πρέπει να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.(δηλαδή απόσταση αρκετή για να σταματήσω με ασφάλεια όταν χρειαστεί) Άρα για να δούμε πόση είναι αυτή η απόσταση πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα κάποιες έννοιες.

1)απόσταση αντίδρασης.

Είναι η απόσταση που θα διανύσει το όχημα από την στιγμή που θα δεις εμπόδιο μέχρι να πατήσεις το φρένο (είναι η δίκη σου αντίδραση και έχει να κάνει με σένα). Υπολογίζεται πως είναι 1 sec (δευτερόλεπτο) σε χρόνο. Και σε απόσταση το πρώτο ψηφίο (της ταχύτητας που κινήστε) πολλαπλασιάζοντάς το με το 3. Αν είναι τριψήφιος αριθμός τα πρώτα 2 ψηφία με το 3.

2)απόσταση πέδησης (φρεναρίσματος)

είναι η απόσταση που θα διανύσει το όχημα μας από την στιγμή που θα πατήσουμε το φρένο μέχρι να σταματήσει τελείως και τη βρίσκουμε αφαιρώντας από την απόσταση ακινητοποίησης την απόσταση αντίδρασης.

3)απόσταση ακινητοποίησης

είναι η απόσταση που θα διανύσει το όχημα κατά την διάρκεια της απόστασης αντίδρασης και απόστασης πέδησης. Δηλαδή το σύνολο από την στιγμή που θα δούμε το εμπόδιο μέχρι να σταματήσουμε τελείως.Το βρίσκουμε πολλαπλασιάζοντας το πρώτο ψηφίο με τον εαυτό του (αν είναι τριψήφιος  τα δυο πρώτα ψηφία).

Ας δούμε ένα παράδειγμα  λοιπόν. Κινούμαστε με 50 km/h και πετάγεται ένας πεζός σε απόσταση 24 μέτρων. Τον πατάμε η όχι? Πως θα το δούμε αυτό? Πάμε να δούμε λοιπόν..

1)η απόσταση αντίδρασης είναι 5 * 3=15 (αφού πάμε με 50)

2)η απόσταση πέδησης είναι 25-15=10

3)η απόσταση ακινητοποίηση είναι 5*5=25 (αφού πάμε με 50)

οπότε τον πατάμε αφού θέλουμε 25 μέτρα και έχουμε 24.

και μην ξεχνάτε

1)όταν διπλασιάζω την ταχύτητα η απόσταση ακινητοποίησης τετραπλασιάζεται

2)η φυγόκεντρος δύναμη τραβά το όχημα πάντα από την εξωτερική πλευρά της στροφής και επηρεάζεται από την ταχύτητα και το βάρος του οχήματος.

3)όταν περνάτε από σταθμευμένα οχήματα αφήνουμε χώρο όσο τουλάχιστον το πλάτος μίας πόρτας αυτοκινήτου

4)πρέπει να μπορούμε να σταματάμε πάντα στην απόσταση του πεδίου ορατότητας

4)όταν βρέχει και ακολουθούμε κάποιο όχημα να αφήνουμε απόσταση ασφαλείας σε χρόνο τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα